Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grønseth med artiklar og ei rettleiing

Grønseth med artiklar og ei rettleiing

Professor Anne Sigfrid Grønseth har publisert artikkelen "Housing Qualities and Effects on Identity and Well-Being: Theoretical Perspectives for Interdisciplinary Research on Asylum Seeker Reception Centres" saman med Eli Støa, Ragne Øwre Thorshaug og Åshild Lappegard Hauge i Forskningsrapport 169/2016 ved Høgskolen i Lillehammer.

Grønseth har også publisert "Bokvalitet i asylmottak: En veileder" saman med Eli Støa, Åshild Lappegard Hauge, Karine Denizou, og Ragne Øwre Thorshaug frå NTNU i Trondheim.

Ho har dessutan publisert artikkelen "Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge" saman med Einar Strumse og Eli Støa i Forskningsrapport 170/2016 ved Høgskolen i Lillehammer.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 09.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L