Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grønseth på antropologisk konferanse i Lillehammer

Grønseth på antropologisk konferanse i Lillehammer

Professor Anne Sigfrid Grønseth var leiar for Norsk antropologisk forening (NAF) sin årskonferanse på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer 5. - 7. mai 2017. Ho var også i fagleg komite saman med HINN-professor Roel Puijk, HINN-førsteamanuensane Mari Rysst og Frank Jarle Bruun, Martin Thomassen frå NTNU, og Per Eriksson frå oppdragsavdelinga ved HINN, SELL . Tema som konferansen var "Kulturell kontinuitet: Nåtid og framtid i lys av fortid".

Grønseth organiserte dessutan arbeidsgruppa "Bærekraftig antropologi: Hva er antropologiens motiver, relasjoner, grenser og vinninger?" på konferansen, og presenterte paperet "Antropologi og arkitektur: Motiver og etikk i kunnskapsdanning".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 27.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L