Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Har stifta Gruppe for fransk filosofi

Har stifta Gruppe for fransk filosofi

På seminaret "Subjektdanning i kalkulasjonens tid" på HiL 28. september 2016 presenterte fylgjande paper:

På seminaret deltok tilsette frå både HiL og HiHm og det blei på eit møte etterpå vedteke å stifte Gruppe for fransk filosofi ved HiL og HiHm.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L