Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Haug i ulike ekspertgrupper

Haug i ulike ekspertgrupper

Førsteamanuensis Erik Hagaseth Haug er oppnemd til national ekspert for Norway in lifelong guidance and careers education i European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) kor han skal:

  • review and update the information concerning his/her country in the EU database for lifelong guidance systems and practices;
  • contribute to the development and improvement of the database;
  • contribute to initiatives aimed at developing countries’ capacity in careers oriented services and provisions;
  • contribute to the development of career oriented tools, comprising career information tools, career learning tools and other instruments which may support guidance practitioners and career educators’ work;
  • participate in the development of thematic activities and articles.

Haug er også oppnemd som medlem i ei gruppe nedsett av Utdanningsdirektoratet som skal sjå nærare på kjerneelementa i faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet med tanke på å gjere læreplanane i Kunnskapsløftet meir relevante for framtida.

 

 

Mvh

 

Erik H Haug

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L