Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Haugsbakk, Bjørgen og Fritze om bruk av nettbrett

Haugsbakk, Bjørgen og Fritze om bruk av nettbrett

Førsteamanuensane Geir Haugsbakk, Anne Mette Bjørgen og Yvonne Fritze blei intervjua i artikkelen "Vet ikke om nettbrett virker" på nrk.no 20. februar 2017. Bakgrunnen for artikkelen er ein pilotstudie om bruk av nettbrett ved to barneskolar dei tre forskarane har gjennomført, og med fokus på korleis lærarane har erfart dette.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L