Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem og Hagen om regional planstrategi

Higdem og Hagen om regional planstrategi

Førsteamanuensane Ulla Higdem og Aksel Hagen har publisert artikkelen "Variasjon, mangfold og hybriditet. Implementering av regional planstrategi i Norge" i tidsskriftet Kart og plan sitt temanummer "En plan- og bygningslov for vår tid?" 1/2017. Artikkelen er ein av totalt seks som er publisert frå den pågåande evalueringa av Plan- og bygningsloven.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L