Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Jenhaug om samproduksjon med pårørande

Jenhaug om samproduksjon med pårørande

Stipendiat Line Margrethe Jenhaug heldt presentasjonen "Omsorgspolitiske føringer for samproduksjon med pårørende. Hvordan ønskes en samproduksjon med pårørende, og hvilke konsekvenser kan det gi? - En dokumentanalyse" på NTNU Gjøvik sin konferane "Omsorgskonferansen" på Gardermoen 26. oktober 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L