HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kiuppis i Journal for Human Rights

Skriv ut Skriv ut

Kiuppis i Journal for Human Rights

Førsteamanuensis Florian Kiuppis har publisert artikkelen “Sport im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention” (Sport i lys av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) i tidsskriftet Zeitschrift für Menschenrechte/Journal for Human Rights 2/2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L