Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kiuppis i rådgivande komité for tidsskrift

Kiuppis i rådgivande komité for tidsskrift

Førsteamanuensis Florian Kiuppis har blitt medlem av ein rådgivande komité for ei ny serie av tidsskriftet The Lancet (Elsevier) på tidleg barndom og funksjonshemming.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L