Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Lindvik med romanen "Mao sin raude kjole"

Lindvik med romanen "Mao sin raude kjole"

Professor Jan Elisabeth Lindvik har gitt ut romanen "Mao sin raude kjole" på kolofon forlag. Boka er ei annleis historie om å vekse
opp på 60-talet, i ei tid då det meste var mulig. Ei historie om venskap. Om å høyra til – og om det forferdelege ved å ikkje høyre til ...

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L