Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Psykologiforskarar med presentasjonar på konferanse

Psykologiforskarar med presentasjonar på konferanse

Fleire forskarar på psykologi deltok på The 18th Conference on Social and Community Psychology 17. - 18. november 2016 med følgjande presentasjonar eller roller:

  • Stipendiat Ingeborg Olsdatter Flagstad leia eit symposium med tema "Environmental Psychology in a Nordic context"
  • Førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen og masterstudentane Marika M. Bové, Lars Egner og Monica Rønning heldt foredraget "Om matestetikk og matsvinn blant barn og unge. En pilotstudie om spisbarhet og kastbarhet".
  • Førstelektor Inge Brechan heldt presentasjonen "Travel mode choice: Relative value of transport alternatives"
  • Flagstad og Johnsen heldt presentasjonen "The role of green organizational climate and involvement in creating long-lasting change.
  • Johnsen og Flagstad heldt prtesentasjonen "Miljøpsykologisk byutvikling på Lillehammer" saman med professor Reidulf Watten
  • I tillegg hadde bachelorstudentane Torvald Fossåen Ask, Fillip Ferreira Eikeseth, Stian Iversen, Pauline Georgees Poless og Sjur Skjørshammer Sætren presentasjonar.
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L