Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Rysst om konstruksjon av etnisk identitet

Rysst om konstruksjon av etnisk identitet

Førsteamanuensis Mari Rysst har publisert kapittelet “I think of myself as Norwegian, although I feel that I am from another country”. Children constructing ethnic identity in diverse cultural contexts in Oslo, Norway" i boka «Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities” redigert av Marie Louise Seeberg og Elżbieta M. Goździak.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 17.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L