HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Teigen som redaktør av bok om Tor Jonsson

Skriv ut Skriv ut

Teigen som redaktør av bok om Tor Jonsson

Professor Håvard Teigen har vore redaktør for boka "Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson" saman med Svein Johs Ottesen på Oplandske Bokforlag. I boka har tei8gen sjøl skrive to artiklar: "Tor Jonsson: Kjenner vi han nå?" og "Bygdedyr i Loms-mørkret? Ei alternativ forståing av bygdesamfunnet på Tor Jonssons tid".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L