HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2012 > Fikk pris for best artikkel

Skriv ut Skriv ut

Inger Bjørnhaug fikk pris for beste artikkel

Sjekk hvilken forsker på Høgskolen i Lillehammer som fikk pris for beste artikkel i 2011. Vedkommene fikk prisen for et bidrag som har har gitt det mest nyskapende bidraget i et sentralt tidsskrift innen sitt fagfelt. 

Det er Professor Inger Bjørnhaug som har fått Den norske historiske forenings pris for meste nyskapende bidrag, "HT-prisen", for 2011.

Bjørnhaug får prisen for bidraget "Erfaringer fra historieforskningens skyggedal" i Historisk tidsskift nr. 3/2011.

Fra juryens begrunnelse heter det:

"Ved sitt oversiktlige og velformulerte innlegg, løfter forfatteren fram et ofte stemoderlig behandlet felt innen historieforskningen, og viser hvordan diskusjoner på dette feltet kan gi viktige bidrag til utvikling og fornying av historieskriving generelt."

Les mer om HT-prisen

Inger Bjørnhaug
Sist oppdatert: Erland Flaten 11.05.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L