Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2012 > Lektor Fjords minneforelesning

Lektor Fjords minneforelesning

Øystein Sørensen (Foto: UiO)

Årets foreleser er historieprofessor Øystein Sørensen (bildet). Tema for forelesningen er "Totalitarismens gjenkomst? Totalitære idéer og totalitær mentalitet fra Mussolini til A.B. Breivik"

Øystein Sørensen er en produktiv historiker som har jobbet blant annet med ekstremistiske bevegelser og ideologier. Hans siste bok har tittelen "Drømmen om det fullkomne samfunn". Her analyserer han fascismen, kommunismen, nasjonalsosialismen og islamismen, og stiller spørsmålet om vi her står overfor én totalitær mentalitet.

Sted: Høgskolen i LIllehammer, auditorium C

Tid: onsdag 15. februar kl. 1915-2000, deretter kommentarer og diskusjon fram til kl. 2045.

Forelesningen er åpen for alle. Gratis inngang. 

Mer om Lektor Fjords minneforelesning

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 10.02.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L