HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2012 > Vant pris for landets beste studiekvalitet

Skriv ut Skriv ut
Studiekvalitetsprisen 2012 (Foto: Sveinung Jørgensen)

Line Dobrowen, Torgeir Skyttermoen og Jens Uwe Korten mottar prisen fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen

studiekvalitet 2012 2
studekvalitet 2012 Line

Line Dobrowen

Studekvalitet 2012 Karoline

Karoline Spange

Studekvalitet 2012 Torgeir Skyttermoen

Torgeir Skyttermoen

Studekvalitet 2012 Trine

Trine Løvold Syversen

studekvalitet 2012 Sveinung

Sveinung Jørgensen

Vant pris for landets beste studiekvalitet

studiekvalitet 2012 1

Bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer fikk overrakt førsteprisen av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Nå kan miljøet på BOL si at de er norgesmestere.

Studiemiljøet på bachelor i organisasjon og ledelse, BOL, har vunnet den interne prisen på HIL flere ganger. Nå belønnes dyktigheten og arbeidet som er nedlagt med førsteprisen blant 17 gode kandidater.

Torgeir Skyttermoen og de andre på BOL får prisen for måten de kombinerer praksis og akademisk ferdighet. De kaller undervisningsmetoden "prakademisk".

Søknaden omfatter fag innen human resources (HR) og hvordan man kombinerer en praktisk og akademisk tilnærming, derav begrepet prakademisk.

- Tilnærmingen som BOL har valgt gjør at studentene lettere forstår, og kan dra nytte av fagets teorier, når man sammenholder det med praksisfeltet, sier førstelektorstipendiat Torgeir Skyttermoen. Han sier at samarbeidet med bedrifter og organisasjoner som er med på denne kombinasjonen av undervisning og arbeidspraksis også må være nært og forpliktende.

Det som er viktig for næringsliv og fremtidige studenter er at undervisningsmetodene ikke er et forsøk. Det er hverdagen. Det er slik det undervises og studentene vet dermed hva som kreves. Næringsliv og organisasjoner vet hva studentene kan og på hvilket nivå de ligger innen det å sammenholde akademisk kunnskap med operative ferdigheter på jobb.

Senker terskler

De utvalgte akademiske arbeidsmetodene skal bidra til å senke potensielle terskler mellom videregående skoler og studier på høgskolenivå. På samme måte skal studieemnene "Prosjektledelse" og "Praksisemne" bidra til å senke terskler mellom studier og arbeidsliv.

Les hele søknaden med blant annet info om:

  • Student traineeordningen
  • Praksisprosjekter,
  • BOLAlumni, Karrieredag og ePortfolio

Nederst i saken følger en samtale om studiemetode, fagfeltet og om å studere. Vi hører lærerne Torgeir Skyttermoen, Trine Løvold Syversen og Sveinung Jørgensen samt studentene Line Dobrowen og Karoline Spange.

Komiteens innstilling

Les utdrag av komiteens innstilling

Inspirerende og motiverende

Prorektor Jens Uwe Korten var en av de som tok imot prisen og takket Kunnskapsdepartementet; - Det gir oss trygghet i at vi har gjort noe riktig.

Korten oppgir to nøkkelfaktorer som har vært avgjørende for resutaltet:

  • Et samarbeidende studiemiljø, der førstelektorstipendiater og doktorgradsstipendiater, førstelektorer og 1. amanuenser har hatt en felles visjon om å utvikle et studie som forener teoretiske og praktiske tilnærminger, og
  • en overbevisning om at en systematisk involvering av studenter i evalueringsarbeidet bidrar til studieutvikling i vesentlig grad.
Sist oppdatert: Erland Flaten 26.06.2012

Arkiv 2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L