Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Gjennomførte doktorgradskurs i innovasjon

Gjennomførte doktorgradskurs i innovasjon

Deltakere ph.d.-kurs SIT november 2016 (foto: Finn Olsen)

Nylig gjennomførte 14 ph.d.-studenter doktorgradskurset «Innovation in private and public sector services» ved HiL. På kurset fikk studentene innsikt i dagens forskningskunnskap om offentlig og privat serviceinnovasjon, og hovedutfordringene innen feltet.

Kurset var lagt opp med fem intensive dager med forelesninger, diskusjoner og presentasjoner av eget doktorgradsprosjekt.

I etterkant skal alle kursdeltagerne skrive et essay relatert til kurspensumet.  

Deltagere på kurset har vært både egne - og eksterne doktorgradsstudenter.

Kurset tilbys som en del av NORSI-samarbeidet (Norwegian Research School in Innovation) og de faglig ansvarlige for kurset var professorene Sverre Herstad og Martin Rønningen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L