Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Direktør Geir Bergkastet slutter ved Høgskolen i Lillehammer

Direktør Geir Bergkastet slutter ved Høgskolen i Lillehammer

Portrett Geir Bergkastet (foto: Lars teppan Johansen)

- Jeg har vært involvert i store deler av prosessen frem til fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ble besluttet og er grunnleggende begeistret for resultatet. Jeg er sikker på at fusjonen vil legge grunnlag for et kompetanseløft i Innlandet og jeg er ekstra begeistret for at to store og viktige institusjoner i Hedmark og Oppland har funnet sammen om en strategisk vei. Det lover godt for Innlandet, uttaler Geir Bergkastet.

- Imidlertid har jeg, etter en inngående diskusjon med meg selv og familien, kommet frem til at jeg ønsker å fratre fra fusjonstidspunktet 1. januar 2017. Det ligger ikke noe dramatikk i denne beslutningen. Jeg har hatt noen veldig fine år på Hil, men føler nå at tidspunktet er riktig for å gå videre, sier han.

- Høgskolen i Lillehammer skulle veldig gjerne hatt med Geir Bergkastet videre i arbeidet med å bygge den nye institusjonen, men jeg respekterer hans avgjørelse og ønsker han lykke til videre, sier rektor Kathrine Skretting.

- Med bakgrunn i den forestående fusjonen med innplassering av ledere fra de to fusjonerende institusjonene, vil det ikke bli rekruttert ny direktør nå, avslutter rektor Kathrine Skretting

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L