Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > En grønnere høgskole

Initiativtakerne til et grønnere HiL er miljøpsykologene Ingeborg Flagstad og Svein Åge Kjøs Johnsen.

En grønnere høgskole

Logo grønt HiL

Har du en idé til hvordan HiL kan bli grønnere? En miljøvennlig organisasjon er en organisasjon som ikke etterlater seg et stort klimafotavtrykk, og hvor menneskene i organisasjonen er opptatt av miljøspørsmål. Vi inviterer nå studenter og ansatte på HiL til idékonkurranse. Frist for innsending av bidrag er 30. november 2016

Idékonkurranse

Dersom du har en idé til hvordan HiL kan bli grønnere, er tanken at du skal fylle inn et postkort og legge i en idépostkasse. Du kan også sende inn via e-post til green@hil.no

Vi oppfordrer folk til å tenke utenfor boksen!

Vi vurderer idéene etter følgende kriterier:

  • Miljøgevinst. Vil idéen føre til at HiL reduserer sitt klimafotavtrykk? Vil idéen føre til at folk i organisasjonen endrer holdninger i en miljøvennlig retning?
  • Originalitet. Hvor original er idéen, her ser vi på hvordan den skiller seg fra andre idéer og idéer som er utprøvd tidligere.
  • Nytteverdi. Idéen kan gi inspirasjon til nytenkning.

Frist for innsending av bidrag er 30. november 2016. Premien er middagskort i kantina (10 middager).

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L