Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Filmskolen får Senter for fremragende utdanning

Den norske filmskolen

Representanter fra Den norske filmskolen på scenen under Utdanningsfesten 1. november 2016.

__________________________

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen gir en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå og basert på teoretisk og praktisk undervisning.

Den norske filmskolen tilbyr bachelor- og masterutdanning.

_________________________

Filmskolen får Senter for fremragende utdanning

CEFIMA (foto: Fredrik Graver/HiL)

Den norske filmskolen fikk 1. november oppnevnt et Senter for fremragende utdanning av NOKUT. Kjernen i senteret skal være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. - Jeg er stolt på filmskolen og høgskolens vegne. Det er en flott anerkjennelse av filmskolens høye kvalitet, sier rektor Kathrine Skretting.

Senteret skal videreutvikle læring og undervisning i film gjennom digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel.

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

1. november fikk ordningen fire nye sentre: CCSE, CEFIMA, ENgage og ExcITEd. Sentrene ble avslørt på Utdanningsfesten 1. november og er fordelt på Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Som Sentre for fremragende utdanning vil de bli tildelt midler tilsvarende 4 – 8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år.

– Jeg vil gjerne gratulere alle de nye Sentrene for fremragende utdanning. De er med på å inspirere alle som etterstreber høy kvalitet. De skal være med å vise vei når vi nå har ambisjoner om å løfte utdanningskvaliteten også i bredden, ser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på nokut.no

Les mer om de fire nye Sentre for fremragende utdanning

Nye digitale medier for innovativ historiefortelling

Som Senter for fremragende utdanning vil filmskolen kunne realisere sine planer for et Centre of Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA) hvor de ønsker å videreutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel.

Digital teknologi har lenge vært del av alle faser i film- og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet hverken i utdanningen eller filmbransjen.

For å gjøre dette, trenger både studenter og ansatte opplæring i digital medieteknologi og interaktiv historiefortelling, tilgang til relevant utstyr og muligheter til å teste nye måter å skape film på.

Foreslått senterleder er Fredrik Graver, undervisningsleder og førstelektor ved Den norske filmskolen.

Sterk konkurranse

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) under Kunnskapsdepartementet mottok 22 søknader fra totalt 12 institusjoner da søknadsfristen gikk ut i mai.

Finalistene var spredt rundt på seks ulike institusjoner og spente seg over fagfelt som film, medisin og IT.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L