Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Filmskolen vurderes for Senter for fremragende utdanning

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen gir en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå og basert på teoretisk og praktisk undervisning.

Den norske filmskolen tilbyr bachelor- og masterutdanning

Filmskolen vurderes for Senter for fremragende utdanning

Øvelse på filmskolen (foto: Sigrun Skaare)

Den norske filmskolen er én av ni finalister som skal kjempe videre om status som Senter for fremragende utdanning (SFU-status). Denne uka har de besøk av en internasjonal ekspertkomité som bl.a. skal intervjue studenter og lærere.

Sammen med søknadene vil dette danne grunnlaget for hvem som til slutt stikker av med SFU-status. Dette avsløres 1. november på festaften i forbindelse med NOKUT-konferansen om høyere utdanning.

Skal oppnevne nye Sentre for fremragende utdanning

Bakgrunnen for søknaden fra filmskolen er at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i løpet av 2016 vil bli oppnevnt tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning.

Sentrene vil tildeles midler tilsvarende 4 – 8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år.

Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Nye digitale medier for innovativ historiefortelling

Under besøket får ekspertkomiteen høre mer om filmskolens planer for et Centre of Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA).

CEFIMA ønsker å videreutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel. Digital teknologi har lenge vært del av alle faser i film- og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet hverken i utdanningen eller filmbransjen.

Kjernen i CEFIMA vil være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling.

For å gjøre dette, trenger både studenter og ansatte opplæring i digital medieteknologi og interaktiv historiefortelling, tilgang til relevant utstyr og muligheter til å teste nye måter å skape film på.

Foreslått senterleder er Fredrik Graver, undervisningsleder og førstelektor ved Den norske filmskolen.

Sterk konkurranse

NOKUT som er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen under Kunnskapsdepartementet mottok 22 søknader fra totalt 12 institusjoner da søknadsfristen gikk ut i mai.

Finalistene er spredt rundt på seks ulike institusjoner og spenner seg over fagfelt som film, medisin og IT. Alle finalistene får besøk av ekspertkomiteen i løpet av høsten.

Internasjonal ekspertkomité

Ekspertkomiteen som besøker filmskolen sammen med Ingvild Andersen Helseth og Helen Bråten fra NOKUT består av:

  • Professor og direktør Stephanie Marshall fra Higher Education Academy, Storbrittania (leder)
  • Student Christine Alveberg fra NSO og Universitetet i Agder, Norge
  • Dosent og utviklingsleder, Astrid Elbek, The Royal Academy of Music, Danmark
  • Professor og prorekor Philippa Levy, University of Adelaide, Australia
  • Harriet Cox fra London Filmschool
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L