Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > FNs internasjonale barnedag

Utdanning og forskning på barn

Portrett Kerstin Söderström (foto: Gro Vasbotten)

Postdoc Kerstin Söderström er medlem i EFPAs Board of Human Rights & Psychology

___________________

En rekke studier ved HiL berører barns utvikling og behov. Les mer på:

Forskning på tilsvarende områder er samlet ved Senter for barns og unges kompetanseutvikling

FNs internasjonale barnedag

To barn med skolebøker (foto: Colourbox)

Den 20. november er FNs internasjonale barnedag hvor målet er å øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd. Datoen er valgt fordi FNs generalforsamlingen på denne dag i 1959 vedtok Erklæringen for barnets rettigheter. 20. november 1989 ble også Barnekonvensjonen vedtatt. Begge disse er grunnlagsdokumenter for alle utdanninger som berører barns utvikling og behov.

Barn, verdens viktigste ressurs

I en pressemelding fra EFPA (Europeiske føderasjonen av psykologforeninger) retter de oppmerksomheten mot sped - og småbarns psykiske helse, og deres avhengighet av gode voksne og trygge omgivelser.

Pressemeldingen er skrevet av postdoktor Kerstin Söderström ved HiL som er medlem i EFPAs Board of Human Rights & Psychology.

Utvalget har som formål å tydeliggjøre forbindelsene mellom menneskerettigheter og psykologi, med mål om å styrke profesjonens bevissthet om, og evne til å fremme menneskerettigheter, forhindre rettighetsbrudd og lindre konsekvenser av slike brudd.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L