Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Gudbrandsdalen og HiL i innovativt samarbeid

Gudbrandsdalen og HiL i innovativt samarbeid

32 sentrale personer i politikk og kommunal virksomhet på HiL til BYR-samling (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Da 32 sentrale politikere og beslutningstakere satte seg på skolebenken i november 2016 var det et manifestasjon av at høgskolen og den nære regionen jobber felles for utvikling. Anledningen var en videre oppfølging av fase 2 i Byregionsprogrammet (BYR), der en har bestemt seg for å satse på deler av Innovasjonsskolen ved HiL som et felles nettverkstiltak.

Byregionsprogrammet (BYR) er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og har som mål å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene.

Byregionen i dette tilfellet er Lillehammer og kommunene nordover i Gudbrandsdalen samt Gausdal, og hovedoverskriften for det som for korthets skyld kalles BYR2 er "By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping". 

Det en i realiteten gjør er å bruke studietilbudet "Innovasjon og samarbeid i kommunesektoren", som er en del Innovasjonsskolen ved HiL, til å etablere felles kompetanse for utviklingen av Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Hans Oddvar Høistad, Ivar Odnes, Aksel Hagen og Hanne Mari Nyhus

Formålet med studieemnet er å bidra til å styrke innovasjonsaktiviteten. Forelesninger, ekskursjoner, kreative teknikker og læring gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne skal øke innovasjonskunnskapen hos deltakerne. Og sjelden har vel potensialet for å oppfylle læringsmålene gjennom erfaringsutveksling vært større enn i dette tilfellet. 

Strålende samarbeid

Uansett hvem vi snakker med kommer strålende, morsomt og spennende som karakteristikker for samarbeidsprosjektet. 

Prosjektleder for Byregionprogrammet i Gudbrandsdalen Hanne Mari Nyhus sier at hovedhensikten med satsingen er å få til en sterkere utviklingsorientering for byen og hele Gudbrandsdalen. Det handler om å dra i lag med en helt ny kompetanse i bunn av arbeidet.

- Det er utrolig morsomt å være med på, fortsetter Nyhus. Her får vi til et veldig solid formelt samarbeid gjennom samarbeidsavtaler og deltakelse i styringsgrupper o.l. Men kanskje enda viktigere er det at politikere og administrative beslutningstakere deltar på et forpliktende kursopplegg over tre samlinger. Den første samlingen her på HiL og i Lillehammer, den neste på ekskursjon til København og til slutt på en to-dagers samling på Otta i april 2017.

- Parallelt jobber deltakerne med en oppgave/gruppearbeid med utgangspunkt i deltemaene vi jobber med i Byregionprogrammet.  Det vil si at samtidig som de går på skole, så jobber de direkte med prosjektet. For noen av deltakerne vil det også bety studiepoeng gjennom at en tar eksamen, sier hun. Tilbakemeldingene jeg får fra deltakerne er at dette virkelig bidrar til å styrke HiL som en sentral samarbeidspart, avslutter hun.   

Rektor Kathrine Skretting (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Rektor Kathrine Skretting sier at hennes fortolkning av høgskolens samfunnsoppdrag om samarbeid med regionale aktører betyr at HiL skal gjøre en positiv forskjell for regionen vi er en del av.

- Dette må være noe av det beste eksempelet på et slikt samarbeid, vi håper at det at så sentrale folk er del av opplegget bidrar til å forsterke inntrykket av at høgskolen er en viktig samarbeidspart for Gudbrandsdalen. Vi håper virkelig at vi bidrar til positiv utvikling. Innovasjon er jo også et satsingsområde for høgskolen, så dette er jeg strålende fornøyd med, avslutter Skretting. 

Bildet øverst: Deltakerne på samling ved HiL 21. november. Bildet til høyre: Ordfører i Gausdal Hans Oddvar Høistad, fylkesvaraordfører Ivar Odnes, førsteamanuensis ved HiL Aksel Hagen og prosjektleder Hanne Mari Nyhus.

Tekst og foto: Gro Vasbotten

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 01.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L