Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Historisk styremøte i Høgskolen i Innlandet

HiL+HiHm=Innlandet

Studentrepresentantene i interimsstyret under det historiske møtet 9. november 2016.

________________________

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark vedtok 28. september 2016 å fusjonere til en ny og styrket institusjon for høyere utdanning og forskning i vår region.

14. oktober gav regjeringen grønt lys for Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017.

_________________________

Historisk styremøte i Høgskolen i Innlandet

Styreleder Elin Nesje Vestli mellom rektorene Anna Ottosen og Kathrine Skretting (foto: Gro Vasbotten)

Historie ble skrevet da styreleder Elin Nesje Vestli kunne ønske velkommen til det første møtet i interimsstyret ved den nye Høgskolen i Innlandet på Lillehammer 9. november 2016.

Elin Nesje Vestli er professor ved Høgskolen i Østfold og oppnevnt som ekstern styreleder for interimstyret ved Høgskolen i Innlandet av Kunnskapsdepartementet.

Inland Norway University of Applied Sciences

Første sak til behandling var naturlig nok etablering av Høgskolen i Innlandet og konstituering av det nye styret, en oppfølging av kongelig resolusjon av 14. oktober der Kongen i statsråd godkjente fusjonsvedtakene som ble fattet i de repektive høgskolestyrene i slutten av september.

Etter konstitueringen stod høgskolens engelske navn på sakslisten. Det norske navnet ble besluttet allerede i september sammen med fusjonsvedtaket. På engelsk vil høgskolen hete Inland Norway University of Applied Sciences.

Vil kjøre parallelle løp i 2017

Utlysing av rektorstillingen sto også på sakkartet.

Rektor skal være den nye høgskolens øverste faglige og administrative leder. Stillingen skal lyses ut bredt og det skal stilles store krav til den kommende rektorens kompetanse både med tanke på vitenskapelig og faglig bakgrunn, så vel som innenfor ledelse.

En stor og viktig sak for interimsstyret var etablering av prosjektorganisasjon som får ansvar for de mange prosessene og prosjektene som skal føre fram til at Høgskolen i Innlandet framstår som en fullstendig ny organisasjon i 2018.

Parallelt med dette arbeidet skal høgskolene drives som normalt med studier og forskning.

Studietilbudet høsten 2017 vil i stor grad bestå av de samme studietilbudene som i dag, mens det fra 2018 forventes nye studietilbud og at en utnytter synergier som oppstår som følge av fusjonen. Det samme vil gjelde innen forskningsvirksomheten.

- En svært god start

Nyutnevnt styreleder Elin Nesje Vestli som ledet sitt første møte sa etter møtets slutt: - Det er alltid spenning knyttet til et slikt første møte, det er spennende å bli kjent. Før møtet er styremedlemmene en abstrakt liste med navn, møtet er viktig for å etablere styret som et viktig forum for å bidra i arbeidet framover.

- Jeg er fornøyd så langt, forteller hun. Selv om et slikt konstituerende møte har mange formalia knyttet seg, kom vi også godt i gang med saker med substans og med reelle diskusjoner og vedtak som markerer en start på det viktige arbeidet vi står overfor, avslutter Nesje Vestli. 

Interimsstyrets medlemmer

Interimsstyrets oppgaver er å treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet, treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering, infrastruktur og driftsmodeller for den nye høyskolen, og å fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de to høyskolene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak.

Styret består av følgende medlemmer:

 • Styreleder Elin-Sofie Nesje Vestli, Oslo
 • Styremedlem Kari Broberg, Lena
 • Styremedlem Peter Arbo, Tromsø
 • Styremedlem Maren Kyllingstad, Rudshøgda
 • Styremedlem Aasmund Hagen, Elverum
 • Styremedlem Arve Thorsberg, HiL TA-ansatt
 • Styremedlem Astrid Sandvoll , HiHm TA-ansatt
 • Styremedlem Jan Andersen, HiL UF-ansatt
 • Styremedlem Marit Engen, HiL UF-ansatt
 • Styremedlem Susan Lee Nacey, HiHm UF-ansatt
 • Styremedlem Bent Sofus Tranøy, HiHm UF-ansatt
 • Styremedlem Henrik Wangberg, HiL student
 • Styremedlem Kim Nicolay Branstad, HiL student
 • Styremedlem Stine Dahl, HiHm student
 • Styremedlem Henrik Tanum, HiHm student

Varamedlemmer:

 • Camilla Jarlsby, Roa
 • Sevat Lappegard, Elverum
 • Marita Stok, HiL TA-ansatt
 • Mette Løhren, HiHm TA-ansatt
 • Yvonne Fritse, HiL UF-ansatt (1.vara)
 • Ola Dahl, HiL UF-ansatt (2.vara)
 • Hans Kristian Rustad, HiHe UF-ansatt (1. vara)
 • Sidsel Karlsen, HiHm UF-ansatt (2. vara)
 • Hallvard Olden, HiHm student
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L