Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Lanserer talentprogrammet ArtEx

ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet.

Søknadsfrist for aktuelle søkere er 1. desember 2016.

__________________________

Representanter for samarbeidspartene Thomas Stenderup (Den norske filmskolen), Jørn Mortensen (Kunshøgskolen i Oslo), Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge) og Peter Tornquist (Norges musikkhøgskole)

Lanserer talentprogrammet ArtEx

Filmskolestudenter på location (foto: Kjell Vassdal)

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB etablerer Talent Norge talentprogrammet ArtEx. Programmet skal støtte og sikre kunstnere i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere og skal rekruttere fem talenter hvert år i fire år.

Satsingen finansieres med åtte millioner kroner over fire år fra hver av partene og skal drives i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen.

Et talentutviklingsprogram

Programmet skal ivareta kunstnere på høyeste nivå innen utøvende kunstfag og film.

I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Programmet har både et kollektivt og individuelt innhold, er utviklet i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Norges musikkhøgskole og skal drives av de tre utdanningsinstitusjonene i samarbeid med Talent Norge.

Skal rekruttere kunstneriske talenter

Kunstnerne som plukkes ut skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.

ArtEx bygger på tre hovedelementer:

  1. Coaching/veiledning skal sette den enkelte deltaker i stand til å håndtere forventninger knyttet til kunstutøvelse på høyeste nivå, og omfatter prestasjonsforberedelse og prestasjonstrening.
  2. Deltakerne tildeles en egen mentor med bred fagkompetanse og et internasjonalt nettverk relevant for den enkelte.
  3. Fagseminarer, samlinger og nettverkstreff som også vil inkluderer de øvrige satsningene i Talent Norge som pr. dags dato representerer mer enn 1200 talentutviklingsplasser, de fleste over 3 år.

ArtEx skal tilknytte seg et nettverk av fagpersoner som har lang og bred erfaring innen kunstfag og film.

Styringsgruppe og faglig råd

Styringsgruppen for programmet utgjøres rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, dekan ved Den norske filmskolen og daglig leder i Talent Norge.

Et faglig råd vil stå for utvelgelse av talenter og mentorer og sikre programmets faglige innhold.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L