Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Rønning-seminar om innbyggerverdi

Tid og sted

Tid: Mandag 5. desember kl. 1130 - 1500
Sted: Auditorium G, HiL

Gi tilbakemelding til Britt Rydjord innen 28. november om du du vil delta på seminaret

Last ned program (pdf)

_______________________

Les mer om Rølf Rønning

_______________________

Rønning-seminar om innbyggerverdi

Rolf Rønning (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

I forbindelse med at HiL-professor Rolf Rønning nylig rundet 70 år, inviterer vi til åpent seminar om innbyggerverdi (public value) 5. desember. Med på laget har vi fått med to av verdens ledende og mest meritterte forskere innen offentlig innovasjon, Eva Sørensen og Jean Hartley. 

Rolf Rønning har vært en innovatør på HiL. Han var bl.a. en av initiativtakerne til å etablere bachelorstudier i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie for 25 år siden.

Han har også vært sentral i etableringen av ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor, samt Senter for innovasjon i tjenesteyting.

Program

Kl. 1130-1145 Welcome by dean Ingrid Guldvik
Kl. 11.45-12.30 Professor Rolf Rønning "Public value-a usefulconceptbothat thelocaland global level?”
Kl. 1230-1300 Pause med snitter, kaffe og frukt
Kl. 1300-1400 Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitet, Denmark “Public value production through interactive political leadership: Experiences with co-created policy making in local government”
Kl. 1400-1500 Professor Jean Hartley, The Open University, UK “Challenges and opportunities in researching public value”

Seminar om public value (PV) eller innbyggerverdi

Når målet for offentlig sektor ikke er å øke fortjenesten (som er et viktig mål i næringslivet), hva skal målet da være? Med boka "Creating Public Value" (1995) prøvde Harvard-professoren Mark Moore å gi et svar på dette. Boka kom i en periode hvor offentlig sektor stod lavt i kurs, ikke minst i USA, og Moore ville argumentere for at det var viktig med en offentlig sektor, og at den skapte verdi.

I Europa har han fått kritikk både for å invitere byråkrater til å drive politikk, og for at hans opprinnelige definisjon av PV lå nær næringslivets mål. Men Moores bok satte i gang en spennende diskusjon, som er viktig både for dem som arbeider med innovasjon, og for offentlig politikk generelt.

Seinere har Moore med boka "Recognising Public Value" prøvd å slå et slag for at en må kunne måle PV objektivt. For dem som mener at verdier er subjektive i sin natur blir dette et blindspor. Men en løpende debatt er viktig.

Det har kommet mange bidrag i debatten de siste par åra. Sentrale aktører i PV-diskusjonen var samlet i Utrecht i mai 2015. Her ble temaet diskutert i to fulle dager, og deltakerne ble avslutningsvis samlet i grupper som skulle skrive ut essay om ulike temaer som hadde vært oppe. Her var Eva Sørensen, Jean Hartley og jeg i ulike grupper, og har derfor bidratt med hver våre essay i det som nå er blitt et spesialnummer av Public Management Review.

Alle som er opptatt av offentlig politikk har sine oppfatninger, implisitt eller eksplisitt, om hva som gir PV (innbyggerverdi). Seminaret er derfor ment som et innspill til en videre refleksjon omkring public value.

Rolf Rønning

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L