Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Arkiv > Gir ut bok om glemt billedhugger

Ivar Stranger

Ivar Stranger er kunsthistoriker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.

Boka "En av de glemte" er utgitt på Hertevig Akademisk

Gir ut bok om glemt billedhugger

Bokcover Heggelund (foto: HiL)

Kunsthistoriker Ivar Stranger har skrevet boka ”En av de glemte” – billedhugger, keramiker og designer Georg Andreas Heggelund (1860-1916). Heggelund representerer en viktig del av landets kunst- og kulturhistorie.

Heggelund vokste opp i Lødingen i Nordland. Helt fra barnsben av dyrket Heggelund sine tegneferdigheter.  Allerede i 1880 dro han sørover for å skaffe seg relevant kunstutdannelse og verkstedpraksis. I Kristiania fikk han først arbeid som treskjærer i verkstedet til Thorstein Fladmoe. Samtidig fulgte han undervisningen ved Den Kongelige Tegneskole i Kristiania.

Mangesidig kunstner

Blant hans oppdrag som dekorasjonsbilledhugger fremstår relieffene for Landbrukshøgskolens nye undervisningsbygg på Ås som hans hovedverk. Heggelund utførte også flere friplastiske verk i en følsomt modellert naturalisme. Hans mest kjente verk er nok portrettbysten til bautaen over Petter Dass på Alstahaug. En omtale og gjengivelse av tre av hans friplastiske arbeider i det engelske tidsskriftet The Studio i 1905 representerer et høydepunkt i hans karriere som billedhugger.

I 1905 fikk Heggelund ansettelse som modellør for Porsgrunds Porselænsfabrik. Her lagde han en rekke modeller med nasjonale motiver i jugendstil for fabrikkens underglasuravdeling. Samtidig etablerte han eget keramisk verksted i Kristiania basert på produksjon av glasert leirgods. Dronning Maud var en av hans kunder.

Logo for Kunnskapsforlaget

I 1906 fikk Heggelund i oppdrag å lage åtte platter til ekspedisjonshallen i Norges Banks nye hovedsete i Kristiania. Plattene hadde motiver fra vitenskapen og syv av Norges den gang viktigste næringsgrener. Samtidig tegnet han det kjente bokbindet av mannen som skuer utover jordkloden til Illustrert Norsk Konversationsleksikon, et konsept som fortsatt tjener som logo for Kunnskapsforlaget.

På bakgrunn av periodens ekspansive samfunnsutvikling søker denne fremstillingen å kaste nytt lys over Georg Andreas Heggelunds mangesidige kunstneriske virke.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.09.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L