Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Arkiv > Ståle Stein Berg disputerer for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsprogram

Fra filminnspilling på filmskolen

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogram.

Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger.

Filmskolen

Den norske filmskolen (Foto: Finn Olsen).

Den norske filmskolen ble opprettet som en egen avdeling ved Høgskolen i Lillehammer i 1997 som en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå.

Foruten Ståle Stein Berg, er også Siri Senje og Trygve Allister Diesen tilknyttet Den norske filmskolen som kunststipendiater.

Ståle Stein Berg er et "ektefødt barn" av Den norske filmskolen på Lillehammer, og er en av seks studenter fra det første kullet som gikk ut fra manuslinjen i år 2000.

Les mer om:

Ståle Stein Berg disputerer for kunstnerisk utviklingsarbeid

Ståle Stein Berg  (Foto: Gunnar Mjaugedal/Catchlight fotostudio)

Kunststipendiat Ståle Stein Berg ved Den norske filmskolen forsvarer sitt kunstneriske utviklingsarbeid "Skildring og forteljing – ein grenseoppgang mellom filmens antipodar" 28. mai. Han vil i forkant holde en offentlig presentasjon med skuespillere 25. mai i Gamlebygget på høgskolen.

Selve disputasen 28. mai finner sted i Kunstmuseet i Lillehammer kl. 1400 - 1700, mens den offentlige presentasjonen 25. mai skjer i Festsalen i Gamlebygget kl. 1000 - 1600.

Vil synliggjøre skildring
Film slik den hovedsakelig presenteres i dag både på kino og fjernsyn er i hovedsak basert på den dramatiske fortellingen.

Etter å ha erfart hvor vanskelig det er å formidle erfaringer, iakttakelser og stemninger i denne formen, har Berg hatt et ønske om å skrive et manuskript hvor han prøver å sammensmelte den dramatiske fortellingen med det skildrende, filmiske uttrykket.

- Dette prosjektet har i korte trekk handlet om å synliggjøre og nyansere en fortellerform jeg kaller skildring, sier Ståle Stein Berg. Dette er en type film mer styrt av fortelleren enn av den underliggende historien eller dramaet.

Formen er slik sett episk – fortelleren trer inn i fortellingen og "garanterer" for verkets indre sammenheng og mening gjennom sitt utvalg av motiver og handlingselementer – i motsetning til i et klassisk drama, der fortelleren gjemmer seg for ikke å forstyrre historiens suggesjons- og illusjonskraft.

Har skrevet et manus til en spillefilm
Grunnlaget for prosjektet til Berg er to manus beregnet for kinodistribusjon hvor han har ønsket å veve sammen nettopp det dramatiske og det skildrende. Premisset er altså hvor mye skildring en kan tillate seg i en fortelling uten at en mister dramaet og derved publikums empati med karakterene en forteller om.

De to langfilmmanuskriptene "Det gjer ikkje vondt" og "Bright Trash Darling", er forskjellige i form og innhold, men har til felles at de begge inneholder en synlig fortellerhånd.

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L