Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2014 > HiL-artikkel til Rogaland teater

Om "Blodig alvor"

Scene fra forestillingen "Blodig alvor" på Rogaland teater

Dramatiker: Yasmina Reza
Regissør: Audny Chris Holsen
Medvirkende: Even Stormoen, Mareike Wang, Øystein Martinsen og Marianne Holter
Foto og grafisk design: Stig Håvard Dirdal
Forlag: Nordiska ApS

Stykket spilles fra 1. november - 20. desember 2014.

Utdrag fra programmet til "Blodig alvor" (klikk på bildet for større versjon)

Om Ingrid Grimsmo Jørgensen

Portrett Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen er høgskolelektor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag på Høgskolen i Lillehammer.

HiL-artikkel til Rogaland teater

Scene fra teaterstykket "Blodig alvor" (foto: Stig Håvard Dirdal)

En artikkel fra HiL om foreldrekompetanse og mobbing passet perfekt inn i tematikken da Rogaland teater skulle sette opp stykket "Blodig alvor" i høst. Artikkelen ble derfor trykket i sin helhet i programmet for å sette publikum inn i problemstillingene.

- Bakgrunnen vår for å bruke artikkelen fra HiL var å relatere noe tematisk til forestillingen, sier Pernille Kaldestad som er informasjonssjef ved Rogaland teater. Denne artikkelen passer så utrolig godt etter som fokus er på hvordan vi foreldre er som rollemodeller.

Foreldre er rollemodeller

Artikkelen "Barn lærer mobbeatdferd av foreldrene" ble publisert første gang på forskning.no 30. desember 2012.

I artikkelen hevder HiL-pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen bl.a. at hva som skjer innenfor husets fire vegger har stor betydning for hva slags samspillmønster barn utvikler.

Dersom mor og far stadig krangler om småting, havner i trøbbel med naboen, eller har en væremåte som forteller ungene at det er greit å snakke nedsettende om andre, lærer barna å samhandle med andre på denne måten.

Artikkel utløste debatt

Artikkelen utløste den gang en større debatt om mobbing, foreldreroller og tiltak og har i høst igjen blitt aktuell i kjølvannet av en rekke oppslag i mediene om mobbing.

Per i dag har den opprinnelige artikkelen på forskning.no hatt over 36 000 lesere og blitt delt over 8000 ganger i sosiale medier.

Artikkelen er skrevet av kommunikasjonsrådgiver Sigrun Dancke Skaare.

- Et godt bidrag til mobbedebatten

- Jeg setter stor pris på at Rogaland teater setter en så viktig sak som mobbing på dagsorden og at de synes artikkelen fra HiL er relevant og interessant i denne sammenhengen, sier Grimsmo Jørgensen.

Ved å sette opp et stykke som "Blodig alvor", og bruke artikkelen fra forskning.no, sier Rogaland teater noe om hvor vanskelig det er å være foreldre når noen kritiserer barnet vårt. Utrolig mange følelser blir vekket og villdyret våkner. De fleste foreldre oppfatter en telefon om at vår sønn eller datter mobber andre som kritikk og ikke som et konstruktivt innspill som kan gi grunnlag for læring og utvikling for barnet.

Men som stykke viser, mister foreldrene evnen til kommunikasjon og konflikthåndtering når de opplever at deres barn blir angrepet.

- Dette er et utrolig spennende og interessant fenomen som trenger mer oppmerksomhet. De fleste av oss vil vel kjenne oss igjen i stykket vil jeg tro. Rogaland teater bidrar til å bevisstgjøre foreldre og forebygge mobbing med å sette opp "Blodig alvor". Et godt bidrag til mobbedebatten!, sier Grimsmo Jørgensen.

Om teaterstykke "Blodig alvor"

Teaterstykket "Blodig alvor" handler om to dannede foreldrepar som møtes etter at sønnene deres har vært i slåsskamp. Det begynner med forsoningsvilje og tilbud om en kopp kaffe og et kakestykke, men dannelsen slår sprekker når de nærmer seg sakens kjerne: Hvem sladret og hvem slo?

Til tross for at begge foreldrepar er dannede mennesker som har satt sjøbein i den øvre middelklasse og er vant til å løse konflikter med rasjonalitet og åpenhet, viser det seg at det ikke skal så mye til før villdyret våkner i foreldrene når barna blir angrepet.

"Blodig alvor" er en herlig studie i hvordan to foreldrepar går fra en sivilisert overflate til villmanns instinkt når det er snakk om å forsvare familieinteressene utenfor husets fire vegger. Med snert og humor ofres både etikk og moral for å vinne en diskusjon på vegne av sitt avkom.

"Blodig alvor" er underholdningsteater, men samtidig et nådeløst kammerspill. Her skifter og bølger alliansene etter hva den enkelte finner hensiktsmessig i øyeblikket. Og det viser seg at de som hevder å gjøre verden til et bedre sted, mer enn gjerne blir krigshissere når ens egen «klan» blir angrepet. Det finnes med andre ord problemer en god prat og felles konsum av kaffe ikke kan løse.

Det er den franske forfatteren Yasmina Reza som har skrevet «Blodig alvor» og stykket har gått sin seiersgang over hele verden.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.11.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L