Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2015 > Med erfarne brukere som medforskere

Om forskningsprosjektet

Prosjektet "Making user participation work – from policy to practice" ønsker å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper:

  • Eldre
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske lidelser

Les mer om prosjektet

Med erfarne brukere som medforskere

Forskere og medforskere (foto: HiL)

I et forskningsprosjektet innen velferdsinnovasjon har forskerne valgt å involvere personer med brukererfaring som medforskere. Seks medforskere deltok dermed nylig på et opplæringsseminar i Oslo for å mer innsikt i egne bidrag.

De seks medforskere er rekruttert fra FFFO, SAFO, Mental Helse og Pensjonistforbundet inn i prosjektet "Making user participation work – from policy to practice".

Innsikt i kvalitativ forskningsmetode

På seminaret fikk medforskerne vite mer om hva medforskning innebærer og hvilke kvaliteter medforskerne kan bringe inn i forskningsprosessen.

Videre var det lagt vekt på kvalitativ forskningsmetode og mer spesifikt det kvalitative forskningsintervjuet.

Trene på intervjusituasjonen

Det skal avholdes et nytt seminar for medforskerne i juni, der en skal gå mer konkret inn på hva de enkelte medforskerne skal bidra med, og hvor det vil bli brukt tid på å diskutere temaer for intervjuguider og å trene på intervjusituasjonen.

Medforskerne skal siden delta i den mer konkrete utformingen av intervjuguider, delta i gruppeintervjuer med ansatte og brukere og i formidling av funn fra prosjektet.

De første empiriske undersøkelsene vil finne sted høsten 2015.

Bilde viser fra v. Synnøve Fluge (stipendiat UiB), Hanne Skarning Vatne (medforsker), Jan Andersen (HIL), Ingrid Guldvik (HiL), Wenche Hansgaard (medforsker), Inge Aareskjold Fiskvik (medforsker), Laila Bakke (medforsker), Mette Haaland-Øverbye (medforsker), Helga Jerven (medforsker), Ole Petter Askheim (HiL), Karen Christensen (UiB).

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L