Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2015 > Seminar om barn som pårørende

Seminar om barn som pårørende

Barn klemmer bena til voksen (foto: Colourbox)

Mosaikkprosjektet om barn som pårørende og det nasjonale kompetansenettverket Barns Beste arrangerer et forskningsseminar 1. - 2. juni på HiL med spennende presentasjoner fra pågående forskningsprosjekter om barn som pårørende.

Vi åpner med en forelesning om tidlig traumatisering og konsekvenser for barns utvikling med Dag Nordanger, en av Norges fremste eksperter på området.

Program og påmelding

Se invitasjon og program

NB. Deltakelse forutsetter påmelding innen 15. mai ved å følge denne lenken: https://response.questback.com/hgskolenilillehammer/izkttudm8t

Om Mosaikkprosjektet

Mosaikkprosjektet har som mål å bidra til ny kunnskap om barn som har foreldre med psykiske vansker og rusproblemer.

Prosjektet søker, skaper og samler kunnskapsbiter om barn som pårørende, leter etter variasjon og mønster.

Arbeidet er viet til økt kunnskap om utsatte barn og foreldre.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L