Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > Nyheter 2016 > Wallin Weihe med bok om spillavhengighet

Wallin Weihe med bok om spillavhengighet

Bokcover Spillavhengighet gaming og gambling (Ill.: Hertevig Forlag)

Professor Han Jørgen Wallin Weihe har nylig gitt ut boka "Spillavhengighet – gaming og gambling" på Hertevig Forlag. Boka er en oppdatert fag­bok som dekker de ulike sidene ved penge- og dataspill, og har lenge vært etterlyst.

Penge- og dataspill er temaer som vekker mange sterke meninger og følelser. Hvorfor spiller vi? Hva er det som gjør at gambling, veddemål og andre spill alltid har vært en del av menneskehetens historie? Handler pengespill egentlig mest om penger, eller er det noe annet som driver oss? Og hvorfor blir så mange – ja, til og med Erna Solberg – hekta på Candy Crush?

Spørsmålet er hva vi egentlig vet om folk som spiller, eller om spillene i seg selv.

En oppdatert fagbok som dekker de ulike sidene ved penge- og dataspill, har lenge vært etterlyst. Denne boken er nettopp et forsøk på å samle og systematisere foreliggende kunnskap og presentere ny forskning om gambling og gaming.

Forfatterne har lagt vekt på å få frem både positive og negative aspekter ved spilling og viser til så vel norsk som internasjonal forskning. Kjønn, kultur og alder står sentralt i mange av bokens bidrag. Avhengighet og problematisk spilleatferd belyses også nøye.

Ulike tilnærminger til behandling blir beskrevet både teoretisk og gjennom konkrete eksempler, og spesielle målgrupper blir satt under lupen.

Boken gir også et innblikk i debatten om lovverket og politikken rundt pengespill – fra både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Mange spill tilbys i dag over nett, og utviklingen utfordrer norske lover og reguleringen av dem.

Om redaktørene

Bidragsyterne er forskere, behandlere, praktikere, lærere, spillere og pårørende. Boken har omfattende referanser og egne øvingsoppgaver til studieformål.

Redaktører er Stian Overå, sosialantropolog og spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus – Region Øst (KoRus – Øst) og professor i sosialarbeid Hans-Jørgen Wallin Weihe ved Høgskolen i Lillehammer.

Begge er fagansvarlige på det nasjonale opplæringsprogrammet, Spillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, som er et samarbeid mellom KoRus – Øst og Høgskolen i Lillehammer.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L