Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Innovative pedagogiske teknikker utviklet i EU-prosjektet LIBE

LIBE («Supporting Lifelong Learning with Inquiry-Based Education»)

Innovative pedagogiske teknikker utviklet i EU-prosjektet LIBE

Fra LIBE avslutningskonferansen i Roma

HiL ved oppdragsavdelingen SELL har i to år vært partner i det internasjonale forskningsprosjektet LIBE, som nylig ble avsluttet i Roma. Prosjektet har hatt som mål å utvikle og pilotere en innovativ e-læringsplattform for svakt presterende ungdom.

Plattformen har i alt seks kurs for å styrke grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse.

Bruker avanserte teknikker

Kurset har en problembasert tilnærming, og bruker avanserte teknikker som automatisert databasert vurdering (CBA), databasert adaptiv testing (CAT) og tekstmodulering for å tilpasse seg de lærendes ferdighetsnivå og stimulere til selvlæring.

Les mer om kursene, læringsplattformen og den pedagogiske tilnærmingen her (lenke til artikkelen "Supporting Lifelong learning with Inquiry-based education" er beregnet for lærere og andre pedagoger)

Åpne læringsressurser

Alt som er utviklet er tilgjengelig som åpne læringsressurser, og inkluderer 125 læringsobjekter på fire språk (engelsk, norsk, portugisisk og italiensk).

Prosjektet har vært et samarbeid mellom universitetene Roma3 (Italia), Birkbeck/London Knowledge lab (England), Twente (Nederland), Porto (Portugal) og HiL. Fra HiL har Brit Svoen (avd. SELL) vært prosjektleder.

Godt samarbeidet og gode resultater gjør at partnere ønsker å fortsette å jobbe sammen i nye prosjekter.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene eller prøv kursene ut selv her: http://libecourses.com/

Illustrasjon av kursmoduler i LIBE-prosjektet
Sist oppdatert: Kristin Larsen 22.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L