Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Nytt studieemne i Digital sikkerhetskultur

Mer info

Nytt studieemne i Digital sikkerhetskultur

Digital sikkerhetskultur

Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) utviklet et studieemne i digtal sikkerhetskultur. Studiet har oppstart til høsten og er nå klart for opptak. Søknadsfrist 17. juni.

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på, og i dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og – ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det.

Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor.

Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.
  
Høgskolen i Gjøvik, Fylkesarkivet i Oppland og Sparebank1 er med i referansegruppen til utviklingen av studiet og Norgesuniversitetet har bistått med utviklingsmidler.
  

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L