Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2015 > Nyuviklet MOOC for skolesektoren

Massive Open Online Course (MOOC)

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle (utdanning.no).

Nyuviklet MOOC for skolesektoren

SkoleVFL logo

HiL har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet en MOOC i Skolebasert vurdering for læring. MOOCen retter seg mot skoler som ønsker å utvikle egen organisasjon og videreutvikle lærerkollegiets vurderingskompetanse.

Kurset gjennomføres som skolebasert kompetanseutvikling som innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter, når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Ønsker din skole plass på dette kurset?

SkoleVFL 1.0 er nå fullt, med over 200 skoler og 6000 lærere. 1. mars 2016 åpner SkoleVFL 2.0, og påmelding starter midt i november.

Mer informasjon

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 02.11.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L