Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter > Nyheter 2011 > Studiekvalitetsdagene

Studentenes Læringsmiljøpris 2011

Forslag til Studentenes Læringsmiljøpris må meldes inn til sekretær for Læringsmiljøutvalget innen torsdag 3. mars kl 12.00.

Bare studenter ved HiL kan nominere kandidater. Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget kan ikke nominere kandidater.

master_forelesning
arbeidsplasser

Studiekvalitetsdagene

forelesning

14. og 15. mars arrangeres Studiekvalitetsdagene for fjerde gang. I år er temaet ”de gode læringsprosesser” hvor tidligere og nåværende studenter vil dele sine erfaringer. I tillegg deles Studentenes Læringsmiljøpris ut til et studiemiljø med godt læringsmiljø.

Studiekvalitetsdagene starter på mandag 14. mars kl 12.15 med et plenumsmøte, der vi har invitert studenter og studentgrupper som vil gi eksempler på gode, selvopplevde læringsprosesser ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Tirsdag 15. mars arrangeres det fire parallellsesjoner med fokus på hvordan studiemiljøene legger tilrette for gode læringsprosesser. En vil drøfte blant annet sammenhengen mellom læringsmål, arbeidskrav og eksamen. I en annen sesjon er temaet hvordan Fronter kan stimulere til bedre læring.

- Jeg vil oppfordre studenter og ansatte ved HiL til å delta i arrangementet, sier prorektor Jens Uwe Korten. - Studiekvalitetsdagene gir en god anledning til å bli bedre kjent med andre fag og andre læringskulturer. Samtidig er det en fin mulighet til å reflektere over studentenes læring og høgskolens læringsprosesser, og drøfte det med kolleger og studenter, avslutter Korten.

Les mer

Velkommen!

-------------

Formålet med Studiekvalitetsdagene er å rette oppmerksomhet mot studiekvalitet. Hvordan kan ansatte og studenter sammen bidra til å videreutvikle god studiekvalitet ved HiL? Under Studiekvalitetsdagene møtes ansatte og studenter for å diskutere problemstillinger og løsninger.

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 02.03.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L