Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Barn og unges kompetanseutvikling får ny frist fra NOKUT

Barn og unges kompetanseutvikling får ny frist fra NOKUT

Rødt_tårn_høst

Høgskolen i Lillehammer har fått endelig rapport fra sakkyndig komité. Komiteen finner ikke at søknaden oppfyller alle kravene, og har gitt HiL frist til 8. februar med å sende inn revidert søknad. Rektor Bente Ohnstad sier at de tre månedene bør være tilstrekkelig til at HiL og fagmiljøet kan fortsette det gode arbeidet og levere en revidert søknad som dekker kravene.

Høgskolen i Lillehammer sendte i brev av 20.06.2008 til NOKUT søknad om akkreditering av Ph.D.-studium i Barn og unges kompetanseutvikling.

Ny frist
Komiteen finner at HiL ikke tilfredsstiller akkrediteringskravene for doktorgrad i Barn og unges kompetanseutvikling, men ser at HiL er inne i en konstruktiv prosess og arbeider aktivt for å videreutvikle beskrivelsen av det omsøkte ph.d.-programmet.

Komiteen har gitt HiL en frist til 08. februar 2010 til å videreføre denne prosessen og til å sende inn en revidert søknad. Komiteen vil legge opp til en rask behandling av denne nye framstillingen, men presiserer at den vil bli vurdert på fritt grunnlag og at utfallet derfor er åpent.

Forbedringer
Rektor Bente Ohnstad og BUK-leder Pär Nygren er fornøyd med komiteens behandling av søknaden.
- Komiteen har bidratt til en god og konstruktiv prosess, og gitt klare meldinger om behov for forbedringer. Vi skal bruke de tre månedene godt, og er innstilt på å levere en revidert søknad som dekker kravene, sier Bente Ohnstad og Pär Nygren.

Forbedringspunkter som er påpekt omfatter:

  • navnet på studieprogrammet
  • beskrivelsen av faglig nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng for studieprogrammet
  • presentasjon og beskrivelse av studiet
  • beskrivelsen av kjerneområdet og de seks fokuserte ”områdene” i planen.
  • kursprogrammet

Komiteen som har vurdert søknaden består av professor, dr. psychol. Liv Mette Gulbrandsen (leder), Høgskolen i Oslo, professor, ph.d. Birgitte Holm Sørensen, DPU, Aarhus Universitet og professor, dr. polit. Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole. Institusjonsbesøket ved Høgskolen i Lillehammer ble gjennomført 03. april 2009.

Les sakkyndig rapport

Sist oppdatert: Maria Wilkens 10.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L