Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Fikk innvilget støtte til forskningsprosjekt

Fikk innvilget støtte til forskningsprosjekt

Skyer (foto: Sigrun Skaare)

Prosjektet ”Modelling and forecasting risk in electricity, carbon and related energy markets (Oil, Gas, Coal)”, som skal ta for seg risikomodellering i kraftmarkedet, har fått innvilget støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom akademiske institusjoner, deriblant Høgskolen i Lillehammer (HiL), kraftindustrien, og utenlandske nettverk.

Det er Norges forskningsråds forskningsprogram "Femtidens rene energisystem" (Renergi) som 11. desember offentliggjorde bevilgningene til nye forskningsprosjekter. Se listen over prosjekter som fikk innvilget støtte

Foruten HiL er NTNU og Høgskolen i Molde med i prosjektet. Kraftindustrien er representert gjennom Eidsiva Energi og Tafjord Kraft, mens de utenlandske nettverkene er London Business School, Lancaster University og University of Maastricht.

Samarbeidet skal resultere i utdanningen av fire doktorgradstipendiater hvorav to på HiL, en på NTNU, og en i Molde, utvikling av flere doktorgradskurs, nettverksbygging mellom akademia og industri og internasjonalt, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering, m.m.

Det er NTNU som har prosjektansvar og prosjektet, som er fireårig har en kostnadsramme på 13,77 millioner, hvor HiL bidrar med 2,056 millioner kroner, og Høgskolen i Molde med 0,514 millioner kroner. Hils bidrag er allerede hovedsaklig finansiert gjennom stipendiat Erik Haugom.

Videre bidrar Eidsiva Energi og Tafjord Kraft hver bidrar med 1,6 millioner kroner. Norges Forskningsråd (NFR), bidrar med 8 millioner kroner.

Prosjektet har oppstart 1. januar 2010.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.12.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L