Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Gir ut bok om sosial kapital

Les mer:

Rolf Rønning (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Prosessor Rolf Rønning (bildet) har redigert ei bok om sosial kapital i et velferdskapital sammen med professor Bengt Starrin.

Lansering av boka finner sted 27. oktober 2009 på høgskolen i forbindelse med et internseminar.

Gir ut bok om sosial kapital

Professorene Rolf Rønning og Bengt Starrin har gitt ut boka "Sosial kapital i et velferdsperspektiv - om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring" (red.) på Gyldendal Akademisk. Boka er ment som en hjelp til dem som ønsker å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring.

Bokas 14 forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og har på ulike måter arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene.

Sosial kapital som begrep
Sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap.

En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. For dem som mangler slike ressurser, er spørsmålet hvordan en kan bedre situasjonen.

Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, fra psykisk helse, eldre og arbeidsledige viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper.

Hjelp til forståelse av sosiale strukturer
Sosial kapital er viktig for vår helse og velferd. Samtidig kan sosiale relasjoner være negative for den enkelte. I mange tilfeller er sosiale relasjoner og nettverk uformelle strukturer som er lite håndgripelige og vanskelige å forholde seg til for en som kommer utenfra.

Å arbeide med nettverk og sosiale strukturer krever derfor at man trår varsomt og riktig og er i besittelse av nok kunnskap på området. Sosial kapital i et velferdsperspektiv er ment som en hjelp til dem som ønsker å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring.

Sist oppdatert: Maria Wilkens 05.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L