Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Merknader fra Riksrevisjonen

Merknader fra Riksrevisjonen

Høgskolen har fått merknader i Riksrevisjonens årlige rapport (Dokument 1) til Stortinget om resultatet av revisjonen av bl.a. statlige virksomheter (regnskapsrevisjon). - Vi tar saken alvorlig, og har allerede iverksatt tiltak, sier rektor Bente Ohnstad.

Til grunn for revisjonen ligger Stortingets vedtak og forutsetninger, gjeldende regelverk og normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Regnskapet er godkjent
Merknaden gjelder for manglende samsvar i regnskapet for 2008 når det gjelder bevilgningsfinansiert virksomhet.

Det er også merknader til oppsett av årsregnskapet og til regnskapsmessig behandling av prosjekter.

- Høgskolen i Lillehammer tar saken alvorlig. Vi har fulgt opp og vil i samråd med departementet sørge for at vi unngår denne type merknader fra Riksrevisjonen i framtiden.

Høgskolens regnskap for 2008 er godkjent av Riksrevisjonen.

Les mer på Riksrevisjones sider

Sist oppdatert: Administrator User 23.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L