Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Ny bok om innovasjon, opplevelser og reiseliv

Ny bok om innovasjon, opplevelser og reiseliv

Høgskolens Håvard Teigen og Mehmet Mehmetoglu har sammen med Tone Haraldsen gitt ut boken "Innovasjon, opplevelser og reiseliv". I boka har de samlet kunnskap bygd opp gjennom 30–40 år med reiselivsstudier og -forskning på Lillehammer.

Boka er et resultat av det landsomfattende forskningsprogrammet Verdiskapende Regional Innovasjon (VRI).

Innovasjonsbase for opplevelses- og reiselivsnæringen
Reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringene er ikke inkludert i den nasjonale innovasjonsundersøkelsen i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har derfor bygd opp en egen innovasjonsdatabase for disse næringene. De første resultatene fra denne databasen blir presentert i to av artiklene.

Kultur- og opplevelsesnæringene er avhengige av mer systematisk kunnskap om kundenes eller de besøkendes preferanser for ulike dimensjoner ved en opplevelse for å kunne tiltrekke seg eksisterende og nye markeder.

Boka inneholder derfor også artikler som gir slik kunnskap.

Analyserer OL-94
Det er 15 år siden OL på Lillehammer, det største reiselivs- og opplevelsesarrangementet i Norge i nyere tid. Det er mange erfaringer å høste fra dette arrangementet. Fremdeles ser vi ikke alle virkningene på lang sikt.

Flere av artiklene i boka analyserer denne storhendingen.

Samspillet mellom offentlig og privat sektor
Reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringene har det til felles at de er spesielt avhengige av en velfungerende offentlig sektor og det vi kaller fellesgoder.

Eksplisitt og implisitt går samspillet mellom det offentlige og det private som en rød tråd gjennom de fleste bidragene i boka.

Offentlig sektors rolle i innovasjon og samfunnsutvikling er et spesielt satsingsområde på høgskolen. Denne satsingen er organisert gjennom Senter for Innovativ Forvaltning (SIF), som også har ansvaret for utvikling av en doktergradsutdanning på feltet.

Boka er utgitt på Fagbokforlaget.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L