Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Ny bok om organisasjonsteori

Ny bok om organisasjonsteori

Bokcover av boka Organisasjonsteori. fra argument og motargument til kunnskap

Professor på Høgskolen i Lillehammer, Jon Aarum Andersen har nettopp utkommet med en ny bok "Organisasjonsteori. Fra argument og motargument til kunnskap".

Boken "Organisasjonsteori fra argument og motargument til kunnskap" er en nyskapende innføringsbok i organisasjon og ledelse tilpasset grunnkurset på de økonomiske og administrative utdanningene og tilsvarende kurs innenfor andre utdanninger.

Eksempler på påstander om organisasjoner:

  • Organisasjoner er ikke demokratiske.
  • Det finnes ingen flate organisasjoner.
  • Ledelse kan ikke forklares gjennom personlighet.
  • Kultur er en bevarende kraft som kan hindre læring og forandring i organisasjoner.
  • Makt har bare mening fordi makten er ulikt fordelt.
  • Organisasjoner kan ikke lære.
  • Hierarkiet og nettverket utgjør organisatoriske motpoler.

Dette er påstander om hvorfor organisasjoner oppstår og forandres, og ikke minst hva som blir virkningene av at organisasjoner finnes.

Organisasjonsteorien har egentlig ingen riktige svar. Fagets egenart framkommer gjennom påstander som ofte står i motsetning til hverandre; argument møter motargument.

Det er gjennom å kjenne til argumentet og gjennom å kunne formulere motargumentet at kunnskap oppstår.

Boken skaper klarhet og innsikt
Grunnleggende påstander fra organisasjonsteorien framheves og drøftes i denne boken.

På den måten bidrar boken til å skape klarhet og innsikt, og formidler kunnskaper om organisasjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

For å illustrere teorier og knytte dem til praksis, inneholder boken to gjennomgående eksempler som er hentet fra en privat bedrift og fra en offentlig organisasjon.

Bokens målgruppe
Organisasjonsteori henvender seg i første rekke til studenter ved høyskoler og universiteter som tar kurs i organisasjonsteori eller organisasjon og ledelse.

Men den vil også være meget nyttig lesing for ledere og medarbeidere som ønsker en bedre forståelse for å få et mer reflektert forhold til egen organisasjon og hvordan den kan utvikles.

Praktiske oppgaver
Fra slutten av februar 2010, vil man på bokens hjemmeside www.universitetsforlaget.no/andersen finne 20 praktiske oppgaver (case) som er knyttet til boken og som er tilgjengelige for studenter og forelesere.

Boken er utgitt på Universitetsforlaget.

Sist oppdatert: Maria Wilkens 16.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L