Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Nytt kunstverk til høgskolen

Om kunstneren

Studenter i kantina (Foto: Erik Fugleseth)

Tekstilteppe Portalen skal henge i MatHiLde - høgskolens kantine.

Inger Holbø er utdannet tekstilkunstner fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens lærerskole i forming og fra kunsthistorie grunnfag ved Høgskolen i Lillehammer.

Hun har holdt en rekke utstillinger og har smykket ut flere større institusjoner.

Hennes verker har vært kjøpt inn av bl.a. Oppland fylkeskommune som gave til kongeparet i 1997.

Inger Holbø er bosatt i Lillehammer.

Les mer om:

Nytt kunstverk til høgskolen

Teppe Portalen av Inger Hobøl (foto: Sigrun Skaare)

Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) har gitt høgskolen i gave et teppe av tekstilkunstneren Inger Holbø. Teppet "Portal" er laget spesielt for høgskolen og har fått sin rettmessige plass i kantina. Den konkrete formen til portalen er hentet fra den gamle steinportalen som står igjen fra tiden da Storhove var landbruksskole.

- Portalens form refererer til de greske templenes arkitrav og søyler, til romernes triumfbuer, stavkirkeportaler og til vår tids aktuelle kunnskapsportal (kunnskapsportalen.no), forteller kunstneren.

Symbolske motiv

Som materiale er det i renningen brukt lin, og i innslaget er det vevd med Hoelfeldt Lund åklegarn og poliamidgarn. Holbø har brukt kjemiske farger til innfarging av alt innslagsmaterial.

På arkitraven bukter en grein med knopp, blomst og frukt seg foran felt med bokstavflater.

Hobøl forteller at bokstavflatene med "kunnskapsportalen" til venstre og "kunnskapens tre" til høyre, tilsvarer de greske templers metopefelt. Triglyffeltene med striper danner bakgrunn for knoppen; en illusjon på starten på et nytt studieår, for blomsten i midten som viser til et inspirerendeog blomstrende læringsmiljø, og til venstre for frukten som kan høstes etter studiets slutt.

Knoppen til høyre er innskrevet i et hjerte. Foruten symbolinnholdet, er hjertet tatt med for å danne størrelsesbalanse til fruktformen til venstre.
Stripene i triglyffeltene fortsetter som åpne mellomrom mellom søyledelene. Mellomrommene kan henspeile på greske søylers kannelyrer, og de er også ment å danne en overgang mellom frisens ugjennomskinnnelige flate og glassveggens totale transparens.

Den midterste søyleremsen på høyre side er tenkt som stammen i kunnskapens tre.

Varme fargetoner

Koralrødfargen i portalen er tenkt å danne en kjølig videreføring av de varme fargetonene i skiferveggen utenfor, samtidig som fargen virker varm mot lyset. Fargene i portalen er tenkt å virke både aktive og rolige.

Stoffet i portalens bakside er grå som i den gamle steinportalen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.12.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L