Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Prosjektstipend fra Fritt Ord

Søknad sendes til:

Kamera fanger motiv (Foto: Sigrun Skaare)

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Søknaden sendes innen 5. januar 2010 til dekan ved TVF Gudmund Moren

Les mer om:

Prosjektstipend fra Fritt Ord

Logo Fritt ord (www.fritt-ord.no)

Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (TVF) ved høgskolen kan på vegne av institusjonen Fritt Ord tildele stipender til mastergradsstudenter i dokumentarfilm. Stipendene er øremerket nye prosjekter som aktualiserer Fritt Ords statutter. Søknadsfrist er 5. januar 2010.

Stipendene skal gå til å dekke prosjektkostnader som reiser, opphold, litteratur, spesielle utstyrsbehov/leie.

Søknad skal beskrive aktualitet og relevans

Totalt kan TVF innstille stipender innenfor en ramme på kr. 100 000,- til studentprosjekter som finnes støtteverdige i forhold til kriteriene under.

Søknad om prosjektstipend skal beskrive hvorfor produksjonen er aktuell og relevant i forhold til ”ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokratiutvikling”, og det skal vedlegges et synopsis og et budsjett for produksjonen.

Søknadene blir vurdert og innstilt av dekan ved TVF Gudmund Moren og førsteamanuensis Alexander Røsler.

Studenter som mottar stipend, må levere den ferdige produksjonen på DVD og et regnskap som viser hvordan midlene er brukt til Fritt Ord innen én måned etter at produksjonen er ferdigstilt

Statutter

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet. 

I særlige tilfelle kan Fritt Ord bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land. 

Fritt Ords bidrag skal være utdelingen av Fritt Ords Pris og Fritt Ords Honnør, og direkte støtte til særskilte prosjekter – etter søknad eller av eget tiltak.

Tilgjengelig dokumentasjon og allsidig, oppdatert kunnskap er avgjørende forutsetninger for god offentlig debatt. Markedsmekanismen alene sikrer ikke slik tilgjengelighet, og mange verdifulle kunnskaps - og debattinitiativ trenger annen finansiering for å kunne bli gjennomført. Bøker, dokumentarfilmer, seminarer, konferanser bestemmer i høy grad kunnskapsnivået i samfunnet og er samtidig fora for levende ordskifte.

Folkestyret bygger på at unge mennesker får del i samfunnsdebatt og kunnskap om ytringsfrihetens betydning. Å stimulere til velbegrunnede oppfatninger, meningsutveksling og åpenhjertig tale og samtale er derfor en nøkkeloppgave. Tiltak for å forsterke denne siden av skoleaktivitetene og annet ungdomsrettet arbeid kan være vel egnet til å skape engasjement for ytringsfriheten og kunnskap om dens vilkår. En viktig del av dette området er Fritt Ords stipender til studenter ved høyskoler og universiteter.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.12.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L