Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > To nye professorer

Prosjekt innlandsuniversitetet

Rødt tårn

Høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer samarbeider med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland om Prosjekt Innlandsuniversitetet.

Målet med prosjektet er å kunne sende søknad om universitetsstatus for Universitetet i Innlandet innen 2012.

Les mer om:

To nye professorer

Eva Bakøy

Eva Bakøy (bildet) og Tore Helseth ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap har hatt opprykk til professor. Professor er den høyeste tittelen for en person som forsker og underviser ved et universitet eller ved andre vitenskapelige institusjoner på tilsvarende nivå.

For å bli professor kreves det som oftest doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, samt omfattende vitenskapelig publisering.

Bidrar på veien mot et universitet

Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) samarbeider med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland om Prosjekt Innlandsuniversitetet. Målet med prosjektet er å kunne sende søknad om universitetsstatus for Universitetet i Innlandet innen 1. januar 2012.

For å kunne søke universitetsstatus må høgskolene tilby mastergradsstudier på minst fem områder og doktorgradsstudier på minst fire områder. Dette stiller blant annet krav til rekruttering og videreutvikling av fagpersonalet, og utvikling av nye studietilbud.

Et av kriteriene for å kunne kvalifisere til universitet, er at minimum 50 prosent av de tilsatte i forsker- og undervisningsstillinger skal inneha førstestillingskompetanse. Førstestillingskompetanse er betegnelsen på den kompetansen man må ha for å inneha stillingen som professor, førsteamanuensis eller førstelektor. Les mer om kriterier for universitetsstatus på Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Per idag har vi på HiL 102 årsverk i førstestillinger. Dette utgjør 57 prosent av årsverkene i undervisnings- og forskerstillinger. Totalt har vi 45 professorer. Med Tore Helseth og Eva Bakøy blir det 47. I antall årsverk utgjør dette 36,8 årsverk.

Eva Bakøy blir den femte kvinnen på HiL som idag har professortittel ved HiL.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.12.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L