Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Utgir bok om tilpasset opplæring

Om forfatterne

Stephen på strand

Stephen Dobson (bildet) er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer og professor II ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

Thomas Nordahl er professor ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

Utgir bok om tilpasset opplæring

Bokcover "Skolen og elevenes forutsetninger" (Opplandska bokforlag)

Professor Stephen Dobson har nylig gitt ut boka "Skolen og elevenes forutsetninger" på Oplandske Bokforlag sammen med professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark. Den omhandler ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis i skolen.

Tilpasset opplæring fremstår i en rekke sammenhenger som en av hovedutfordringene i norsk grunnopplæring.

I boka drøftes også mulige praksisformer som kan sannsynliggjøre et bedre læringsutbytte for elevene.

Temaene som omhandles er knyttet til elevvurdering, klasseledelse, relasjoner i skolen, samarbeid med foreldrene, refleksjone mellom lærere, utviklings- og endringsarbeid og elevenses faglige og sosiale læringsutbytte.

Ulike forskere dokumenterer gjennom artiklene hva de har sett både gjennom kartleggingsundersøkelser, observasjoner og intervjuer ute i skolen.

Artikkelsamlingen er tilknyttet et større forsknings- og utviklingsprosjket finansiert av Norges forskningsråd og Høgskolen i Hedmark.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.10.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L