Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Ingar Sletten Kolloen ansatt som professor II

Ingar Sletten Kolloen

Kolloen og Bruheim under Forskningsbad 2009 (foto: Sigrun Skaare)

Ingar Sletten Kolloen har lang erfaring som journalist, foredragsholder og forfatter.

Han var en aktiv bidragsyter under Forskningsdagene høsten 2009 (bildet over).

Bokcover Hamsun-biografi (Gyldendal Forlag)

Den internasjonale ettbindsutgaven basert på de to biografiene av Kolloen om Hamsuns eventyrlige, motsetningsfylte liv.

Den sakkyndige komiteen legger til grunn at Kolloen med sitt forfatterskap viser en særegen kombinasjon av vitenskapelighet, kunstnerisk talent og ambisjon og også stort pedagogisk talent.

Kolloen arbeider nå på en biografi om Dronning Sonja.

Han ble tilknyttet Høgskolen i Lillehammer sommeren 2009.

Ingar Sletten Kolloen ansatt som professor II

Ingar Sletten Kolloen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Ingar Sletten Kolloen er kvalifisert til en stilling som professor II ved Høgskolen i Lillehammer. - Kolloen har ingen lengre formell akademisk utdanning, men har gjennom sitt virke og bidrag i norsk offentlighet vist at også livet er en skole, står det i rapporten fra den sakkyndige komiteen.

Til grunn for komiteens vurdering ligger først og fremst Kolloens tre arbeider, biografiene ”Berre kjærleik og død. Ein biografi om Tor Jonsson” og ”Hamsun. Svermeren” og ”Hamsun. Erobreren.”

Vitenskapsmann, kunstner og pedagog

Disse tre bøkene innfrir på de tre kriteriene som er lagt til grunn – solid vitenskapelighet, høyt kunstnerisk nivå og pedagogisk formidling.

I rapporten kan en lese at bøkene er godt fundert på den vitenskapelige siden. Kolloen har nedlagt et stort arbeid i å finne fram til og bearbeide tidligere kjente kilder med nytt blikk.

Ikke minst har han vært i stand til å finne fram til et betydelig nytt kildemateriale som han utnyttet godt, men som også vil være av stor verdi for ettertiden. Bøkene har et godt referanseverk – til glede for forskere som kommer etter ham.

Videre står det at Kolloen kombinerer kunstnerisk bevissthet med en stor dramatisk intuisjonen. Bøkene er skrevet med empati og distanse i en velskrevet stil. Tettpakket med et stort materiale framstår likevel framstillingen som godt og pedagogisk formidlet.

Innbegrepet på ”Livslang læring”

Ingar Sletten Kolloen har ingen lengre formell akademisk utdanning, men har gjennom sitt virke og bidrag i norsk offentlighet vist at også livet er en skole. På et vis kan man si at Ingar Sletten Kolloen er innbegrepet på det rådende slagordet ”Livslang læring.”

Med sitt forfatterskap, som har ligget til grunn for komiteens arbeid, viser Kolloen en særegen kombinasjon av vitenskapelighet, kunstnerisk talent og ambisjon og også stort pedagogisk talent.

Komiteen er overbevist om at Ingar Sletten Kolloen vil være et pre for et hvert lærested som engasjere ham.

Sakkyndig komité

Sakkyndig komité har bestått av professor Guri Hjeltnes fra Handelshøgskolen BI i Oslo, professor Harald Stjerne fra Dramatiska Institutet i Stockholm, og professor Leidulv Risan fra Den Norske Filmskolen i Lillehammer.

Vi gratulerer professor Kolloen!

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.04.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L