Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2011 > Nils Christie gjesteforeleser

Nils Christie gjesteforeleser

Nils Christie

Tirsdag 18. januar fortsetter Danningsutvalget ved Høgskolen i Lillehammer sin foredragsserie, denne gangen med Nils Christie som foreleser.

Christie på 82 år er en nestor i norsk samfunnsforskning, og kjent som en engasjert samfunnsdebattant. Han har markert seg med kritiske standpunkter innenfor kriminal- og ruspolitikken, skole- og utdanningspolitikken, og ikke minst når det gjelder den generelle utviklingsretningen i de moderne, vestlige samfunn. I 2001 mottok han ”Fritt Ord-prisen”.

I foredraget ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) kommer Christie til å problematisere hva vi mener med begrepet ”utvikling”, og han vil reise kritiske spørsmål rundt vår forståelse av kunnskap og utdanning. Sterkt inspirert av Ivan Illich (ikke minst kjent for boka ”Deschooling society”), og kritisk til dagens bruk av PISA-undersøkelsene, vil Christie diskutere om våre utdanningsinstitusjoner nå eser ut over rimelighetens grenser og om de i konsekvens er i ferd med å true folks verdighet.

  • Tid: Tirsdag 18. januar kl. 12.15-14.00
  • Sted: Høgskolen i Lillehammer, auditorium A (Bjørnstjerne Bjørnson auditoriet)
  • Fri adgang

Les mer på Danningsutvalgets egne blogg

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 13.01.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L