Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2011 > Norsk filmseminar 2011 > Program Norsk filmseminar 2011

Program Norsk filmseminar 2011

logo norsk filmseminar

Tema: Filmen og Virkeligheten

10.00-10.30 - Auditorium C Ankomst, kaffe

10.30-13.00 Det private i det offentlige

  • Velkommen
  • Christian Refsum: Estetikk, etikk og det biografisk nære
  • Nikolaj Frobenius i intervju m/ Audun Engelstad: Om Teori og praksis
  • Alexander Røsler: Om den biografiske filmen
  • Panel og diskusjon

13.00-14.00 – LUNSJ

14.00-17.00 - Auditorium C Den iscenesatte virkeligheten

  • Henrik G. Bastiansen: To mistenkelige personer (Ibsen 1950) – et mediehistorisk case
  • Bjørn Sørenssen: Grenseoppganger i dokumentarfeltet
  • Erik Skjoldbjærg: Om Nokas
  • Panel og diskusjon

19.00 Middag, Parkkafeen

Seminaret er gratis, deltakerne må selv dekke en eventuell middag.

Påmelding - påmeldingsfrist 30.03.2011

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 07.03.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L