Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2011 > Ungdoms-OL til Lilllehammer!

Foto: Finn Olsen

F.v. generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, kulturminister Anniken Huitfeldt, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Bente Ohnstad, og statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Finn Olsen, HiL

Ungdoms-OL til Lilllehammer!

Rektor Bente Ohnstad med tommelen opp for Ungdoms-OL på Lillehammer (Foto: Finn Olsen)

Statsministeren kom til Lillehammer lørdag 3. september med det gledelige budskap at Stortinget gir den statsgarantien som er nødvendig for å gjennomføre ungdoms-OL på Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer har vært en viktig premissleverandør for Norges Idrettsforbund i søknadsskrivingen.

Gjennom lekene ønsker IOC å nå ungdommen på flere plan enn det rent idrettslige. Et ungdoms-OL i Norge vil være en arena for idrettslig, utdanningsmessig og kulturell utveksling. - Høgskolen i Lillehammer (HiL) skal fortsatt være en viktig medspiller for Norges Idrettsforbund (NIF) og IOC, og vi vil så fort som mulig sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe tett opp mot NIF, sier rektor Bente Ohnstad.

- Jeg er glad for den muligheten dette gir HiL og innlandet. Spesielt med tanke på å skape nye prosjekter og utdanningstilbud i grensesnittene mellom idrett, medier, internasjonale relasjoner, unges kompetanseutvikling, teknologi, arrangementer og kultur. Sammen med Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Hedmark (HiHm) skal vi bidra aktivt inn for å styrke den utdanningsmessige delen av arrangementet. Dette vil bygge opp under universitetssatsingen i innlandet. Her er mye å gripe fatt i, sier Ohnstad.

Saken skal formelt behandles av Stortinget om kort tid.

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 05.09.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L